QR tapp

QR tapp inklusive skruv
Notera att höjderna har en viss felmarginal och kan behöva justeras om man vara byter ut en tapp

Artikelnummer: QRTAPP

150 kr