Sytong XS03-35 LRF

Värmekikare med avståndsmätare, från ca 120 meter till ca 300 meter, lite dimma i luften
Avståndet syns längst ner i bilden.Sytong XS03-35 LRF

Värmekikare med avståndsmätare, ca 120 meter
Sytong XS03-35 LRF

Värmekikare med avståndsmätare
Sytong XS03-35 LRF


Avstånd ses nere i bilden