Mörningstimer bärbar

För att ett kött ska bli mört och välsmakande behöver det hänga.

Eftersom temperaturen styr hur fort mörningen sker, kan det vara svårt att bedöma hur länge man ska låta köttet hänga.

Mörningstimern hjälper dig att hänga ditt vilt så länge att det får optimal mörhet och smak. Oavsett hur temperaturen varierar, räknar enheten ut hur långt mörningen har framskridit och därefter beräknar den antalet dagar som återstår för bästa resultat. Mörningsberäkningen är baserad på konceptet med graddygn men modifierat för hur kött möras vid låga temperaturer.

Användandet är mycket enkelt. Du hänger mörningstimern i det utrymme där du hänger viltet.

Enheten visar temperatur, luftfuktighet, uppnådd mörning i procent samt antalet dagar som återstår till mörningen är färdig.

Artikelnummer: 829

279 kr