Elektronisk Lockpipa

Elektronisk lockpipa som finns i fyra modeller (ÄLG, VILDSVIN, KRÅKAoch GÅS)
Perfekt för dig som vill locka fram djuren för att fotografera dem eller bara  studera dem.

OBS I SVERIGE ÄR DET FÖRBJUDET ALL JAGA MED HJÄLP AV DENNA PRODUKT

Modell ÄLG har följande läten
1. Svarande Tjur (Bull reply)
2. Aggressiv Tjur (Aggressive bull)
3. Grymtade tjur (Grunt bull)
4. Parninsläte älgko (Mating moose)
5. Tjurar som slåss (Sparring Bulls

Modell VILDSVIN har följande läten
1. Vildsvin vid åtel
2. Vildsvin som äter
3. Sociala läten
4. Galtar som slåss
5. Kultingar

Modell KRÅKA har följande läten
1. Tilldragande läte
2. Rop på hjälp
3. Kråkfight med uggla
4. Stor flock kraxar
5. Kråkfight med hök

Modell GÅS har följande läten
1. Hälsningsläten på långt håll
2. Kontaktläten mellan flockar
3. Landningsläte
4. Läte mellan ätande gäss
5. Läte för att kalla tillbaks gäss

Dessa levereras med batteri och bekrivning.
Lätta att använda med endast ett knapptryck och en volymkontroll för
lätt ändring av volymen

439 kr