GSM sändare 4G som styr din foderspridare

En GSM styrd timer att komplettera din foderspridare med, naturligtvis med 4G
Denna kopplas direkt på batteriet och på foderspridarens motor.

Det finns två olika sätt att använda denna timer på

- Koppla den direkt på motorn och ställ in via SMS hur många sekunder spridaren ska vara på när man aktiverar den via SMS, man har här kopplat bort timern i spridaren, och de SMS man skickar bestämmer när foderspridaren sprider och hur länge
När du nu skickar ett kommando via SMS så kommer spridaren att starta och sprida sprida under det antal sekunder som man redan ställt in i GSM sändaren via ett annat SMS kommando.
Har man ställt in den på 5 sekunder så startar den i 5 sekunder och sedan stängs den av
Notera att man här måste upprepa detta nästa dag om man vill att den ska sprida även då och dagen därpå och så vidare.

- Nästa sätt är att ha timern inkopplad och inställd på det antal spridningar och sekunder man vanligen har.
När man nu skickar ett SMS till GSM enheten att strömmen ska vara på så kommer timern på foderspridaren att fungera som vanligt.
Har man till exempel ställt att den ska sprida 5 sekunder klockan 19:00 och 5 sekunder klockan 03:00 så kommer den att göra detta ända tills man skickar ett annat SMS som gör att strömmen stängs av och då sprider inte spridaren längre enligt ovan.
Aktiverar man den så igen med ett SMS så börjar den skrida igen 5 sekunder klocka 19:00 och så vidare.

Har man ingen aktivitet på åteln under en längre tid så låter man foderspridaren vara avstängd
Ser man sedan att man har haft aktivitet så startar man foderspridaren och man har nu majs eller annat tills dess vildsvinen kommer nästa gång.

Lättaste sättet att se om man har aktivitet på åteln är att ha en åtelkamera som skickar bilder vid rörelse och man ser här om man har vildsvin och det är dags att aktivera foderspridaren så det finns foder när de kommer nästa gång.

Istället för att som nu skrida massor av foder för dyra pengar så aktiverar man bara spridaren när man har behov av den

Detta kit passar till de flesta foderspridare, vi har testat de vanligaste och alla har fungerat.
Vid eventuell dålig täckning öppna en av gummi pluggarna i skydds lådan och för ut antennen genom denna gummiplugg, lägg märke till att ha antennen nedåt så att eventuellt regn vatten inte rinner in i lådan.

Det som ingår i detta kit är
- GSM sändare 4G
- Skyddsbox
- Kablar
- Kabelskor
- Säkring
- Säkringshållare
- Manual med SMS koder samt installations guide


Artikelnummer: GSM4GSJ

1 199 kr