Pulsar Digisight N355

Sugga med kultingar.
Visar de olika skärmkombinationerna som finns på Digisight Ultra

Yukon Signal N340 RT

Avstånd ca 60 meter till foderspridaren

Yukon Photon RT 6x50

Avstånd ca 40 meter

Yukon Photon XT 4,6x42S

Avstånd 50-25 meter, snö

Yukon Photon XT 6,5x50S

Yukon Photon XT 6,5x50S, dagtid

Yukon Photon XT 6,5x50S

Avstånd drygt 35 meter