Yukon IR Lampa weaver

En IR lampa med weaverfäste. Denna IR lampa används tillsammans med Yukon sikten. Den passar även andra sikten som har weaverfästet.

Artikelnummer: 38

825 kr